Yamato is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008

In het internationale zakenleven wordt steeds meer waarde gehecht aan het volgen van duidelijk gedefinieerde kwaliteitsstandaards.

Hierin zijn onder meer continue leer- en verbeteringsprocessen, service en de mogelijkheden zich aan te passen aan veranderende markten en klanteneisen opgenomen.

Het afgelopen jaar heeft Yamato Scale GmbH een omvangrijk kwaliteitsverbeteringsprogramma met de naam Q10+ in het leven geroepen. Dit programma startte afgelopen zomer met een grote enquête onder klanten.

De volgende stap van het kwaliteitsverbeteringsprogramma was de certificering cq. de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de ISO EN DIN 9001:2008 norm in de gehele onderneming.

De normen van de DIN EN ISO 9000 serie, ingevoerd in 1987, vormen wereldwijd de basis voor kwaliteitsmanagement en kwaliteitswaarborging voor een groot aantal ondernemingen in de meest uiteenlopende branches. De DIN EN ISO 9001 norm waarnaar Yamato Scale GmbH gecertificeerd is werd in 2008 voor de laatste keer herzien.

Yamato werkte altijd al volgens hoge kwaliteitsnormen, zodat de certificering van Yamato Scale GmH na een slechts 6 maanden durend certificeringsproces door TÜV-Nord Cert GmbH afgerond kon worden.

Een proces georiënteerd kwaliteitsmanagementsysteem kan de zeer hoge eisen vervullen waarmee een internationaal opererende onderneming zich dagelijks geconfronteerd ziet. Voor veel organisaties in de meest uiteenlopende branches is dit dan ook de basis voor kwaliteitswaarborging en management.

Succes wordt echter niet alleen bepaald door de kwaliteit van de individuele activiteiten binnen de organisatie. Een minstens zo grote rol spelen de wil en het vermogen flexibel, innovatief en snel te reageren op veranderingen en wensen van markten en klanten.

De invoering van het kwaliteitsverbeteringssysteem Q10+ is een voortdurend proces, dat steeds weer mogelijkheden voor verbetering en aanpassing biedt. Zo zal Yamato Scale GmbH naast een tweetal verplichte audits, een drietal vrijwillige interne audits doorvoeren om de constante kwaliteitscontrole te optimaliseren en een hogere efficiency, productiviteit en klantentevredenheid te waarborgen.

Binnen dit programma omvat naast regelmatige in- en externe trainingen voor medewerkers ook regelmatige leveranciersbeoordelingen. Bovendien worden de doelstellingen van de onderneming duidelijk geformuleerd, voortdurend gecontroleerd en waar nodig aangepast en wordt de in- en externe communicatie verbeterd en regelmatig getoetst. Het al in 2009 gestarte proces van continue klantentevredenheidsmeting is een belangrijk onderdeel van de communicatie van de onderneming en wordt regelmatig uitgevoerd.

Naast Yamato Scale GmH zijn ook het Yamato hoofdkwartier in Akashi, de Yamato fabriek in Shanghai en de vestiging in Leeds (UK) gecertificeerd volgens ISO 9001.

Dit kwaliteitsmanagementsysteem waarborgt dat klanten van Yamato voortdurend de beste producten en dienstverlening ontvangen.

Een geplande volgende stap is de certificering van de vestigingen in Frankrijk, Rusland en Benelux.